W cyklu obrazów All the love of the universe Aleksander Ryszka odwołuje się do problematyki natury i pejzażu. Artysta posługuje się m.in. zdjęciami z rodzinnego archiwum. Są to portrety jego rodziców na tle pejzażu, którzy jednak nie pojawiają się na żadnym z obrazów. Ryszka portretuje samą naturę, będącą cichym obserwatorem naszej niemożności poradzenia sobie z nieuchronnością śmierci. Ta relacja pomiędzy ,,wiecznością?? pejzażu, a kruchością nie tylko naszego życia, ale również ludzkich związków, idei i myśli jest punktem wyjściowym do nowego cyklu malarskiego. Artysta wykorzystuje także stare XIX-wieczne fotografie tatrzańskie, jak również pejzaże z własnego archiwum. Oprócz motywów górskich w nowym cyklu pojawiają się białe, wielkoformatowe, minimalistyczne płótna z rozlanym, ledwo czytelnym testem, który nie tylko od strony formalnej, ale przede wszystkim treściowej koresponduje z obrazami górskimi.

In his cycle of pictures All the Love of the Universe Aleksander Ryszka refers to the issues of nature and landscape. Among other things, the artist uses pictures from his family archive. These includes the portraits of his parents against the background of the landscape, however the parents don?t appear in any of the pictures. Ryszka is portraying only the nature which is a silent observer of our inability to manage with the inevitability of death. The relation between the ?eternity? of landscape and the fragility of our life, human relations, ideas and thoughts is the starting point for the new painting cycle. The artist also uses some old 19th-century photographs from the Tatra Mountains, as well as the landscapes from his own archive. Apart from mountain motives, the white, big format minimalist canvases containing a blurred, almost illegible text do appear in the new cycle. The texts correspond with the mountain pictures not only from the formal point of view, but first of all with their contents.

 

 

 

 

The Tatras 1900, oil, canvas,  40 x 30 cm, 2013

With my Dad at the seaside 1986, oil, canvas, 40 x 30 cm, 2013

Ain't no grave...- Johny Cash American Recordings VI,90x90cm,2013

View from Świnica Mountain 1895, oil, canvas, 30 x 24 cm, 2013

Giewont 1876,acrylic,canvas, 30 x 24 cm, 2012

Big Lake in Valley of 5 Lakes, 1876 oil, canvas, 30 x 24 cm, 2012

Mom in Valley of Five Lakes, 1981, oil, canvas, 30x24cm, 2012

,,Let US Go Into The House Of The Lord'', 160x160cm, oil,canvas, 2012

Mom in The Tatras 1981, oil,  canvas, 70x60cm, 2012

All the love of the universe. oil, canvas, 200 x 170cm, 2012

untitled, oil, canvas, 30x24cm,2012  

The Tatras with Janek 2011, oil, canvas, 30x24cm, 2012

The Tatras 1893, oil, canvas,  30x24cm, 2012

untitled, oil, canvas, 40 x 30 cm, 2012

High Atlas 2011, 70x60cm, oil, canvas, 2012

Yeah, oil,marker, canvas,  40 x 40 cm, 2012

,,Dharma Bums'', oil, marker,  canvas, 30x24 cm, 2012

,,Love is the key'', oil,marker, canvas, 30x24cm, 2012

Yeah 2, oil, marker, canvas, 30 x 24 cm, 2012

untitled, 30x24cm, oil, canvas,2012